loading

Duitse spelling

Het AACHENER LEKTORAT past de Duitse spellingwijziging (zogenoemde 'neue Rechtschreibung') van 1996 en 2006 toe. Met de regels van die oude spelling wordt rekening gehouden in die gevallen waarin de regels van de nieuwe spelling geen of weinig ingang hebben gevonden.

Wij maken gebruik van de woordenlijsten van de Arbeitsgemeinschaft der Deutschsprachigen Nachrichtenagenturen (geassocieert met het German Press Agency) die op de website van de Arbeitsgemeinschaft toegankelijk zijn.

Correctie van Duitstalige teksten
Verbetering van/proofreaden van:

 • spelling, interpunctie & grammatica (vervoeging, verbuiging)
 • homogene schrijfwijze
 • correcte verdeling in lettergrepen
 • correcte plaatsing van koppeltekens en gedachtestrepen
Een correctie dringt zich op, als de tekst volledig af is en deze definitieve versie niet meer zou of mag worden veranderd maar alleen op grammaticaal vlak, Duitse spelling en soortgelijke fouten zou worden herlezen.

Revisie van Duitstalige teksten
Correctie plus verbetering van:

 • stijl & termen (taalgebruik)
 • indeling van een tekst
 • logische opbouw van de argumentatie
 • voetnoten/literatuurlijst
Bij een revisie worden taalkundige onnauwkeurigheden uit de tekst verwijdert en de argumentatiestructuur wordt verduidelijkt opdat de tekst beter leesbaar wordt. Een revisie legt dus de laatste hand aan uw tekst.

Redactionele bewerking van Duitstalige teksten
Diepgaande revisie door:

 • aanpassing van formuleringen
 • gedeeltelijke herziening van de tekst
 • suggesties voor inhoudelijke wijzigingen of aanvullingen
Een redactionele bewerking wordt in het algemeen toegepast op literaire, wetenschappelijke, populair-wetenschappelijke of andere teksten omdat hier eventueel ook de inhoud van de tekst gedeeltelijk gewijzigd en/of aangevuld wordt.


Voor natuurwetenschappelijke en ingenieurswetenschappelijke teksten wordt alleen een correctie of een revisie aangeboden.
Juridische teksten zoals bijv. verdragen kunnen wij ├╝berhaupt niet bewerken.

Hulp bij het formuleren en het opstellen van Duitstalige teksten

Wij helpen u graag bij het formuleren van bepaalde gedeeltes van Duitstalige teksten of bij het opstellen van Duitstalige teksten.

Transcriptie van Duitstalige teksten

Omzetting van een handgeschreven Duitstalige tekst (brontekst) naar een word-document of een pdf-bestand.


Dat kunnen zijn:

 • brieven
 • dagboeken
 • noties van diverse aard
 • enz.
Desgewenst kan daarna ook een correctie of een revisie van de brontekst doorgevoerd worden.

Vertalingen/Herlezing van vertalingen

Wij bieden vertalingen vanuit het Nederlands naar het Duits en de herlezing van vertalingen aan.

Voorbereidend werk/Researches

Wij werken aan een bepaald onderwerp/toedracht volgens uw inhoudelijke en/of formele wensen.